Құрметті ата-аналар!

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының бұқаралық ақпарат құралдарына және интернет-сайттарға  мониторинг жүргізу барысында  балалардың  адамгершілік, рухани, психикалық  дамуына  теріс әсер ететін және жасөспірімдер арасында  адамгершілікке жат қылықтарды насихаттайтын мультфильмдерді/ роликтерді көрсететін  сайттар анықталды (https://youtu.be/80ShBJlykuc,    https://youtu.be/fM7PGKBJ6bI,   https://youtu.be/QFUW3IkLG_0,     https://youtu.be/1h0jsVs-2Pw,    https://youtu.be/nW-5tF6aNC8,   https://youtu.be/-b_eEo4LzRM,   https://youtu.be/mOnXy8OyttEhttps://youtu.be/nlXXWUPdA9w,   https://youtu.be/v7BLsLcTX2o ,   https://youtu.be/crTgY4-mW7c, https://youtu.be/Zo_vP4YhdFs,  https://youtu.be/xNY-ph-vvDc,   https://youtu.be/hgACFLEQdiY).

«Қазақстан  Республикасындағы бала құқығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес, мемлекеттік органдар баланы денсаулығына, адамгершілік, рухани, психикалық, әлеуметтік  дамуына  зардабын тигізетін әлеуметтік ортадан, ақпараттан, теріс насихат және үгіттен қорғауға міндетті. «Балаларды денсаулығы мен дамуына  зардабын тигізетін ақпараттан  қорғау  туралы» Қазақстан Республикасы Заңында   теріс ақпаратқа тыйым салу нормалары  көрсетілген.

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Уважаемые родители!

В ходе мониторинга средств  массовой информации и интернет  сайтов Генеральной прокуратой Республики Казахстан выявлены  сайты с мультфильмами/роликами, оказывающие негативное влияние на нравственное, духовное развитие  детей и пропагандирующие аморальное поведение  среди подростков. (https://youtu.be/80ShBJlykuc ,    https://youtu.be/fM7PGKBJ6bI,   https://youtu.be/QFUW3IkLG_0 ,    https://youtu.be/1h0jsVs-2Pw,    https://youtu.be/nW-5tF6aNC8,   https://youtu.be/-b_eEo4LzRM,   https://youtu.be/mOnXy8OyttE,   https://youtu.be/nlXXWUPdA9w,   https://youtu.be/v7BLsLcTX2o  ,   https://youtu.be/crTgY4-mW7c ,     https://youtu.be/Zo_vP4YhdFs,  https://youtu.be/xNY-ph-vvDc,   https://youtu.be/hgACFLEQdiY).  

В соответствии  со статьей 36 Закона «О правах ребенка в Републике Казахстан», государственные органы, обязаны защищать  ребенка от  отрицательного  воздействия  социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих  вред  его здоровью, нравственному и духовному  развитию. В законе  Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» прописаны нормы для запрета  такой информации.

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Бос лауазымдарға конкурс жариялау 10.06.2020

2020 жылғы 10 маусымда Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім бөлімі» ММ бос лауазымдарға конкурс жариялайды: Қостанай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «Абай негізгі мектебінің» директоры, Қостанай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «Белозер негізгі мектебінің» директоры, Қостанай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «Сергеев негізгі мектебінің» директоры.
Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог — сарапшының, педагог — зерттеушінің, педагог — шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог — шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
Кандидаттар 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясын, 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын, «Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңын және педагогика, психология негіздерін білуге арналған тестілеуден өтеді.
Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері:
Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесін, ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. Қазіргі заманңы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді. Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру құқығы лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, баспаналық, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдай отырып, оларға жағдай жасайды.
Тәрбиеленушілер мен білім алушыларды асырап бағу үшін белгіленген мөлшерден кем емес жағдаймен қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. Оқушыларды қорғау және олардың денсаулығын ныєайту мақсатында тамақтану және медициналық қызмет көрсету жұмысын ұйымдастырады және оған бақылау жүргізеді. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына басшылық етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитарлық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.
Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіп бойынша қызметкерлерді аттестаттауды жүргізеді. Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің аясында жаза белгілейді.
Жұртшылықпен, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушылармен) байланысты жүзеге асырады. Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру ұйымын танытады, қажетті есеп құжаттарын дайындауды және ұсынуды қамтамасыз етеді.
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидалары
негізінде өткізілуде.
Істеген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы : 110827 теңгеден 137594 теңгеге дейін.
Хабарландыру Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім бөлімі» ММ kstroo.kz сайтында шыққан күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын орналастыруға құжаттар қабылдауы жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар тізімі қажет:
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
8) «Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі немесе білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен растайды.
Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді басқару органының қарауына оның кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтау, наградалары туралы материалдарды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпаратты ұсынуға құқылы.
Ақпаратты анықтау үшін бБайланыс телефодары және эл. мекен-жайлар:
8-(714)-55-22-0-48, 8-(714)-55-21-8-47, эл. мекен-жай: metodist06@mail.ru,
kurmanalieva_nazgul@inbox.ru

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Конкурс на замещение вакантных должностей

10 июня 2020 года ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: директор ГУ «Абайская основная школа» отдела образования акимата Костанайского района, директор ГУ «Белозерская основ ная школа» отдела образования акимата Костанайского района, директор ГУ «Сергеевская основная школа» отдела образования акимата Костанайского района.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность руководителя организации образования:
Для организаций начального, основного среднего, среднего, образования за исключением малокомплектных школ: высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, при этом, последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя руководителя организации среднего образования не менее одного года; наличие первой или высшей квалификационной категории педагога или квалификационной категории педагога — эксперта, педагога — исследователя, педагога — мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации).
Для малокомплектной школы: высшее (послевузовское) педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку; стаж педагогической работы не менее трех лет, в том числе последние два года педагогического стажа в организации образования; наличие первой или высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя или педагога — мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации).
Кандидаты проходят тестирование на знание Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога» и основ педагогики, психологии.

Должностные обязанности руководителя государственной организации образования:

Руководит деятельностью организации образования в соответствии с ее уставом и другими нормативными правовыми актами. Организует реализацию государственных общеобязательных стандартов образования совместно с педагогическими и методическими советами. Утверждает план работы, рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей по закрепленному участку в соответствии с законом всеобуча. Организует и совершенствует научно-методическую и материально-техническую базу учебно-воспитательного процесса. Организует и совершенствует методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Обеспечивает развитие современных информационных технологий. Содействует деятельности учительских (педагогических) организаций, методических объединений, детских организаций. Формирует контингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, обеспечивает социальную защиту учащихся и воспитанников. Защищает законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и другие) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает меры по созданию им условий для поддержания родственных связей. Обеспечивает условия содержания и проживания воспитанников и обучающихся не ниже установленных норм. Создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников организации образования во время учебно-образовательного процесса. Организует работу и контроль по обеспечению питанием и медицинским обслуживанием учащихся в целях охраны и укрепления их здоровья. Распоряжается имуществом и средствами организации образования в пределах установленных законодательством, представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учредителей.
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы в соответствии с нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности.
Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, утверждает структуру управления, штатное расписание и должностные инструкции работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства. Руководит педагогическим советом. Проводит в установленном порядке аттестацию работников. Представляет учителей и других работников организации образования, особо отличившихся в труде, к поощрениям и наградам, налагает взыскания в пределах своей компетенции.
Осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.

Конкурс проводится на основе Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность руководителя государственной организации дошкольного, среднего образования, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57. 

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет : от 110827 тенге до 137594 тенге.
Прием документов на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования осуществляется в течение семи рабочих дней со дня выхода объявления о проведении конкурса на сайте ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района kstroo.kz

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
   2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
   3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
   4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
   5) личный листок по учету кадров и фото;
   6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
  7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
   8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
   12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
14) перспективный План развития организации образования.
   Документы, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6), 7), заверяются печатью кадровой службой с места работы или ответственным работником организации образования.
   Для участия в конкурсном назначении кандидат вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах, информацию о достижении показателей эффективности.
Контактные телефоны и эл. адреса для уточнения информации:  
 8-(714)-55-22-0-48, 8-(714)-55-21-8-47, эл. адрес: metodist06@mail.ru, 

kurmanalieva_nazgul@inbox.ru

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы к ним, касательно получения направлений в дошкольные организации.

Как можно поставить ребенка в очередь в дошкольную организацию?

— В костанайском районе электронная очередь. Ребенка можно поставить в очередь через е-gov или  ИС «INDIGO-Электронный детский сад» https://indigo.kostregion.kostanay.e-orda.kz/  

Что такое Электронная очередь?

— Электронная очередь – это робот, который работает по определенному алгоритму, робот исключает любое постороннее вмешательство в его действия.

Что такое личный кабинет заявителя?

— Каждый заявитель в INDIGO имеет личный кабинет (интернет-портал автоматически создает личный кабинет пользователя в момент подачи пользователем первого заявления на постановку в очередь).

Для чего нужен личный кабинет заявителям?

-В личном кабинете заявители могут:

1) ознакомиться со списком дошкольных организаций,

2) имеющимися в них свободными местами,

3) проверить очередность,

4) указать наличие льгот,

5) самостоятельно получить направление в дошкольную организацию

Также в личном кабинете заявители могут произвести:

— принудительную смену номера мобильного телефона, зарегистрированного в личном кабинете, и использующегося для его инициализации;

— смену паролей и восстановление доступа к личному кабинету; 

— переоформление личного кабинета с одного родителя на другого;

— прикрепление в личный кабинет заявления ребенка, поданного другим заявителем.

Что нужно учесть гражданам при входе в личный кабинет?

— Параллельный вход в один и тот же личный кабинет с различных устройств и интернет-браузеров запрещен. 

Может ли кто посторонний использовать личный кабинет заявителя?

—  Пользователь личного кабинета обязан использовать личный кабинет самостоятельно и не передавать учетные данные для доступа к личному кабинету другим лицам. А также не передавать кому-либо сведения, которые требуются для сброса паролей и могут быть использованы для принудительного завладения личным кабинетом.

Кто несет ответственность за личный кабинет?

— Вся ответственность за действия, произведенные в личном кабинете пользователя, лежат на владельце личного кабинета, кем бы такие действия не производились.

Основания для блокировки личного кабинета?

— Троекратно подряд некорректный ввод пароля от личного кабинета в течение 60 минут является основанием для блокировки личного кабинета (блокировка держится 4 часа и снимается автоматически). Установка последующей блокировки в течение тех же суток увеличивает период продолжительности блокировки до 10 часов.

— Троекратно подряд неверное указание сведений для выполнения нижеперечисленных операций является основанием для блокировки личного кабинета:

1) принудительная смена номера мобильного телефона, зарегистрированного в личном кабинете, и использующегося для его инициализации;

2) смена паролей и восстановление доступа к личному кабинету;

3) переоформление личного кабинета с одного родителя на другого;

4) прикрепление в личный кабинет заявления ребенка, поданного другим заявителем.

Блокировка держится 4 часа и снимается автоматически. Установка последующей блокировки в течении тех же суток увеличивает период продолжительности блокировки до 10 часов.

Что означает регистрация устройства (смартфона, планшета) для доступа к личному кабинету?

При инициализации личного кабинета, в момент первого входа, на интернет-портале заявителю необходимо зарегистрировать устройство.

Такая регистрация физически связывает личный кабинет с мобильным телефоном, компьютером или планшетом, а также интернет-браузером с которого осуществляется вход.

И в дальнейшем заявителю нельзя использовать личный кабинет нигде, кроме данного устройства и конкретного интернет-браузера, и не допускать вход со своего мобильного устройства в личные кабинеты других пользователей.

Что делать в случае потери, поломки зарегистрированного устройства?

— возможна повторная регистрация мобильного устройства. 

При этом действуют следующие ограничения:

Каждая последующая регистрация (перерегистрация) устройства допускается не раньше 5 календарных дней с момента осуществления предыдущей регистрации. И не чаще, чем 2 регистрации в течение 30 календарных дней.

Что делать в случае, если доступами в личный кабинет завладели злоумышленники?

— пользователь может обратиться с заявлением в отдел образования (г.Тобыл ул.Школьная,40. Тел.23184) с просьбой рассмотреть возможность переоформления личного кабинета на пользователя.

Заявитель несет ответственность за передачу учетных данных от личного кабинета посторонним лицам в соответствии  с действующим законодательством Республики Казахстан.

Куда можно обращаться по вопросам работы портала?

— Вопросы по работе интернет-портала «INDIGO-Электронный детский сад» граждане могут задать в онлайн-режиме (значок в правом нижнем углу) или в отдел образования.

Когда планируется набор детей на 2020-2021 учебный год в дошкольные организации района?

— с 4 июня 2020 года  через  «INDIGO»    

Какой алгоритм получения направлений в INDIGO ?

В течение дня места освобождаются в дошкольных организациях и информация поступает в систему.

Списки мест ежедневно в 18.00 публикуются в протоколе освободившихся мест.

Все вновь поступившие места с 18.00 до 07.00 находятся в системе. На них пока нельзя выписать направление. С ними можно только знакомиться.

Ровно в 07.00 часов утра по серверному времени системы INDIGO открывается доступ к свободным местам.  Именно по серверному времени, а не по вашему собственному. Вы увидите те места, которые в 18.00 поступили в систему.

Новые места открываются только «первым Х заявителям». К примеру, в систему поступило 100 мест для детей 2017 года. Значит, система даст возможность получить направление  на эти места только первым 100 заявителям в очереди. Это называется приоритетный доступ.  Среди них будут и внеочередники и обычные граждане (так как очередь формируется чередованием: 3 обычных заявления, 1 внеочередник).

Приоритетный доступ длится 3 рабочих дня. В течение этого времени все заявители, которым система открыла доступ к новым местам, изучают их и получают направления.

По истечению срока приоритетного доступа система в 07:00 утра открывает доступ к оставшимся местам для всех, кто стоит в очереди.

Места доступны всем, не зависимо от номера очереди.

Заявитель самостоятельно выбирает себе место и выписывает направление.

Направление приходит в виде смс на телефон.

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Мектепке дейінгі ұйымдарға жолдама алуға қатысты жиі қойылатын сұрақтар және оларға жауаптар.

Мектепке дейінгі ұйымға баланы қалай кезекке қоюға болады?

Қостанай ауданында электронды кезек. Баланы Е-gov немесе «INDIGO-электрондық балабақша» АЖ арқылы кезекке қоюға болады https://indigo.kostregion.kostanay.e-orda.kz/

Электрондық кезек дегеніміз не?

Электрондық кезек – белгілі бір алгоритм бойынша жұмыс істейтін робот, робот оның әрекетіне кез келген бөгде араласуды болдырмайды.

Өтініш берушінің жеке кабинеті дегеніміз не?

— INDIGO-дағы әрбір өтініш берушінің жеке кабинеті бар (интернет-портал Пайдаланушы кезекке қоюға бірінші өтініш берген кезде пайдаланушының жеке кабинетін автоматты түрде құрады).

Өтініш берушілерге жеке кабинет не үшін қажет?

-Жеке кабинетте өтініш берушілер:

1) мектепке дейінгі ұйымдардың тізімімен танысу

2) оларда бар бос орындар

3) кезектілікті тексеру

 4) жеңілдіктердің болуын көрсету

5) мектепке дейінгі ұйымға жолдама алу

Сондай-ақ жеке кабинетте өтініш берушілер:

-жеке кабинетте тіркелген және оны бастамашылық ету үшін пайдаланылатын ұялы телефон нөмірін мәжбүрлеп ауыстыру;

— парольдерді ауыстыру және жеке кабинетке кіруді қалпына келтіру;

— жеке кабинетті бір ата-анадан екіншісіне қайта рәсімдеу;

— басқа өтініш беруші берген баланың өтінішін жеке кабинетке бекіту.

Жеке кабинетке кіру кезінде азаматтарға не ескеру қажет?

 — Әр түрлі құрылғылардан және интернет-браузерлерден бір жеке кабинетке параллель кіруге тыйым салынады.

Өтініш берушінің жеке кабинетін бөгде адам пайдалана ала ма?

Жеке кабинетті пайдаланушы жеке кабинетті дербес пайдалануға және жеке кабинетке кіру үшін есептік деректерді басқа тұлғаларға бермеуге міндетті. Сондай-ақ құпиясөздерді жою үшін талап етілетін және жеке кабинетті мәжбүрлеп иелену үшін пайдаланылуы мүмкін мәліметтерді біреуге бермеуге міндетті.

Жеке кабинет үшін кім жауапты?

Пайдаланушының жеке кабинетінде жүргізілген іс-әрекеттер үшін барлық жауапкершілік осындай іс-әрекеттер жүргізілмейінше жеке кабинет иесіне жүктеледі.

Жеке кабинетті жабу үшін негіздер?

-Үш рет қатарынан жеке кабинеттен 60 минут ішінде парольді қате енгізу жеке кабинетті құлыптауға негіз болып табылады (құлыптау 4 сағат сақталады және автоматты түрде алынады).

Төменде көрсетілген операцияларды орындау үшін мәліметтерді үш рет қате көрсету жеке кабинетті жабуға/құлыптауға  негіз болып табылады:

1) Жеке кабинетте тіркелген және оны бастамашылық ету үшін пайдаланылатын ұялы телефон нөмірін мәжбүрлеп ауыстыру;

2) парольдерді ауыстыру және жеке кабинетке қолжетімділікті қалпына келтіру;

3) Жеке кабинетті бір ата-анадан екіншісіне қайта ресімдеу;

4) басқа өтініш беруші берген баланың өтінішін жеке кабинетке бекіту.

      Құлыптау 4 сағат ұсталады және  автоматты түрде алынады. Сол тәулік ішінде келесі құлыптауды орнату құлыптаудың ұзақтығы 10 сағатқа дейін арттырады.

     Жеке кабинетке кіру үшін құрылғыны (смартфонды, планшетті) тіркеу дегеніміз не?

     Жеке кабинетті алғаш кірген кезде, интернет-порталда өтініш беруші құрылғыны тіркеу қажет. Мұндай тіркеу жеке кабинетті ұялы телефонмен, компьютермен немесе планшетпен, сондай-ақ кіру жүзеге асырылатын интернет-браузермен байланыстырады.

     Бұдан әрі өтініш берушіге жеке кабинетті осы құрылғыдан және нақты интернет-браузерден басқа еш жерде пайдалануға және өзінің ұялы құрылғысынан басқа пайдаланушылардың жеке кабинеттеріне кірмеуге болмайды.

Тіркелген құрылғының жоғалуы, сынуы жағдайында не істеу керек?

— ұялы құрылғыны қайта тіркеу мүмкін.

Бұл ретте мынадай шектеулер қолданылады:

Құрылғыны әрбір келесі тіркеуге (қайта тіркеуге) алдыңғы тіркеуді жүзеге асырған сәттен бастап 5 күнтізбелік күннен кешіктірілмей жол беріледі. 30 күнтізбелік күн ішінде 2 тіркеуден артық емес.

Қаскүнемдер жеке кабинетке кіргенде не істеу керек?

— пайдаланушы білім бөлімінде өтініш бере алады (Тобыл қаласы, Школьная көшесі 40, тел: 2 31 84) Жеке кабинетті пайдаланушыға қайта ресімдеу мүмкіндігін қарастыру өтініші бар.

Өтініш беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жеке кабинеттен бөгде тұлғаларға есептік деректерді беруге жауапты болады.

Портал жұмысының мәселелері бойынша қайда хабарласуға болады?

— «INDIGO-электрондық балабақша» интернет-порталының жұмысы бойынша сұрақтарды азаматтар онлайн-режимде (оң жақ төменгі бұрышында белгі) немесе білім бөліміне қоя алады.

Мектепке дейінгі ұйымдарға 2020-2021 оқу жылына балаларды қабылдау қашан жоспарлануда?

2020 жылдың 4 маусымынан бастап «NDIGO» арқылы.

INDIGO-да бағыттарды алу алгоритмі қандай ?

Күн бойы мектепке дейінгі ұйымдарда орындар босатылады және ақпарат жүйеге түседі. Орындар тізімі күн сайын сағат 18.00-де босаған орындар хаттамасында жарияланады. Барлық жаңадан түскен орындар 18.00-ден 07.00-ге дейін жүйеде болады. Оларға әзірге жолдама берілмейді. Олармен тек танысуға болады.

    Таңғы сағат 07.00-де INDIGO жүйесінің серверлік уақыты бойынша бос орындарға кіру мүмкіндігі ашылады. Сіздің жеке емес, серверлік уақыт бойынша. Сіз сағат 18.00-де жүйеге түскен орындарды көресіз.

     Жаңа орындар тек «бірінші х өтініш берушілерге» ашылады. Мысалы, жүйеге 2017 жылғы балалар үшін 100 орын түсті. Демек, жүйе осы орындарға кезекте тұрған 100 өтініш берушіге ғана жолдама алуға мүмкіндік береді. Бұл басым кіру деп аталады. Олардың арасында кезектен тыс және қарапайым азаматтар да болады (себебі кезек кезектесіп қалыптасады: 3 жай өтініш, 1 кезектен тыс).

       Басым қатынау 3 жұмыс күніне созылады. Осы уақыт ішінде жүйе жаңа орындарға қолжетімділікті ашқан барлық өтініш берушілер оларды зерделейді және бағыттар алады.

        Басым қатынау мерзімі өткеннен кейін жүйе таңғы сағат 07: 00-де кезекте тұрған барлық адамдар үшін қалған жерлерге қолжетімділікті ашады.

      Орындар кезек нөміріне қарамастан барлығына қолжетімді.

      Өтініш беруші өз бетінше орынды таңдайды және жолдама жазады.

      Бағыт телефонға SMS түрінде келеді.

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Құрметті Қостанай облысының мектеп оқушыларының ата-аналары!

2020 жылға 6 сәуірде облысымыздың барлық мектептері қашықтықтан оқытуға көшіуіне байланысты Сізге Қостанай облысы ата-аналарының сараптамалық-консультативтік кеңесі өтініш етеді. Карантин жағдайында бұл оқу түрі осы оқу жылын сәтті аяқтаудың жалғыз мүмкіндігі болып отыр. Қазір барлығымызға да оңай емес.

Біздің балаларымыздың мұғалімдеріне одан да қиын. Қысқа уақыт ішінде қашықтықтан білім беру үдерісін ұйымдастыру-бұл өте қиын міндет. Бірақ! мұғалімдерімізге оқу жүктемесінен басқа ата-аналардың сұрақтары мен өтініштерін  реттей отырып, олармен көп жұмыс істеуге тура келеді. Біз барлық ата-аналарды балаларымыздың мұғалімдерімен қарым-қатынаста әрдайым табандылық, шыдамдылық, өзара түсіністік танытуды сұраймыз.

Виртуалды ортаның өсу әсері жағдайында әлеуметтік, бейвербальдік, эмоциялық байланыстары айтарлықтай қысқарған мектеп оқушыларына да оңай емес. Осы уақытқа дейін біздің балаларымыз үшін мектеп пен қосымша білім беру ұйымдары баламалы пайдалы  шынайылық болған, бірақ бүгінгі күні бұл да шектеулі және балаларымызды гаджеттерге тәуекел етеміз деп қорқамыз. Цифрлық аутизм қоғамда ең қорқынышты пандемиядан тезірек таралады. Одан аман қалу-тек отбасында ғана. Енді тек біз, ата-аналар, балалардың әлеуметтік кеңістігін ұйымдастыруға жауаптымыз. Біздің міндетіміз оны қазіргі заманғы техникалық құралдар, балаларымызға достарын, педагогтарды және бізді ауыстырмай, білім алатын құрал болып қалатындай етіп ұйымдастыру.

Құрметті ата-аналар! Барлығымыз да алаңдаулымыз, күмәнданудамыз. Бұл өзгерістерді қабылдау қалыпты. Бірақ бүгін, біз үшін ортақ жауапкершілік қажет. Өйткені қашықтықтан оқытуға уақытша көшу үдерісінен біздің балаларымыздың қиындықсыз өтуі тек екі институт қана көмектесе алады – бұл отбасы мен мектеп, олар бір-бірімен толық, үздіксіз және сапалы өзара іс-қимыл жасау шартымен жасай алады.

Қостанай облысы ата-аналарының сараптамалық -консультативтік кеңесі бұл сынақты тек отбасы институты ғана емес, сонымен қатар отбасы мен мектептің әріптестік қарым-қатынасын күшейтеді деген сенімдеміз!

Қостанай облысы ата-аналарының

сараптамалық-консультативтік кеңесі

денсаулық, амандық және

оқу жылын сәтті аяқтауды тілейді

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Уважаемые родители учащихся школ Костанайской области!

К вам обращается экспертно-консультативный Совет родителей Костанайской области в связи с тем, что с 6 апреля 2020 года все школы нашей области переходят на дистанционное обучение. В условиях карантина эта форма обучения становится единственной возможностью успешно завершить этот учебный год. И всем нам сегодня достаточно непросто.

Намного сложнее учителям наших детей. Организовать за короткий промежуток времени дистанционный образовательный процесс – это очень непростая задача. Но! Кроме учебной нагрузки нашим учителям приходится много работать с родителями, реагируя на их вопросы и  просьбы. Мы просим всех родителей в общении с учителями своих детей всегда проявлять такт, выдержку, стремление к взаимопониманию.

Не просто сегодня  и школьникам, нашим детям, у которых значительно сократились социальные, невербальные, эмоциональные связи в условиях нарастающего влияния виртуальной среды. До сих пор альтернативной здоровой реальностью для наших детей была школа и организации дополнительного образования, но сегодня их присутствие ограничено, и мы рискуем потерять детей в гаджетах. Цифровой аутизм распространяется в обществе быстрее самой страшной пандемии. И спасение от него — только в семье. Теперь только мы, родители, ответственны за организацию социального пространства наших детей. Наша задача организовать его так, чтобы современные технические средства остались только средствами для получения знаний, а не заменили нашим детям друзей, педагогов и нас с вами.

Уважаемые родители! Нам всем тревожно, нас всех мучают сомнения. Это нормальное восприятие перемен. Но сегодня, как никогда нам нужна солидарная ответственность. Ведь сделать так, чтобы процесс временного перехода на дистанционное обучение прошел безболезненно для наших детей могут только два института – это семья и школа при условии полного, непрерывного и качественного взаимодействия друг с другом.

Экспертно-консультативный Совет  родителей Костанайской области уверен, что вместе мы все преодолеем, что это испытание усилит не только институт семьи, но и партнерское взаимодействие семьи и школы.

С пожеланиями здоровья, благополучия

и успешного завершения учебного года

экспертно-консультативный Совет родителей Костанайской области

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий

Расписание кружков в отделениях ГУ «Дом детского творчества» отдела образования акимата Костанайского района с 6 апреля по 25 мая 2019 – 2020 учебного года

Facebook Comments
Рубрика: Без рубрики | Добавить комментарий