Жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыларға орналастыру түрлерін насихаттау және дамыту туралы ақпарат . Информация по пропаганде и развитию семейных форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Жетім балалар мен  ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыларға орналастыру түрлерін  насихаттау және дамыту туралы ақпарат 

 

Бала асырап алу, қамқоршылық және патронат — ерекше жауапкершілікті және маңызды шешуді талап ететін қарым-қатынас түрлері. Баланы қамқоршылыққа және қорғаншылыққа алу туралы шешімді қабылдай отырып тек моральдық ғана емес, сонымен қатар заңдық тұрғыдан да дайын болу қажет.

Алдымен асырап алатын ата-ана мен баланың қарым-қатынасын сипаттайтын түсініктерді талдайық. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы  кодексіне сәйкес заңды қатынастардың түрлері келесі болуы мүмкін: асырап алу, қамқоршылық, қорғаншылық немесе патронаттық тәрбие.

Бала асырап алу – сот шешімінің негізінде баланы отбасына тәрбиелеуге берудің құқықтық нысаны, нәтижесінде шығу тегі бойынша туысқандық міндеттерге және құқықтарға теңестірілетін жеке мүліктік және мүліктік емес міндеттер туындайды.

Патронат қамқорлық пен қорғаншылық бойынша қызметтерді жүзеге асыратын орган және баланы (балаларды) тәрбиеге алуға тілек білдірген адамның арасында жасалатын шарт бойынша жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына патронаттық тәрбиеге беру түрі .

Қамқоршылық – 14 жасқа толмаған балалардың және сотпен қабілеті жоқ деп танылған адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың құқықтық нысаны.

Қорғаншылық – 14 және 18 жастағы баланың (балалардың), сондай-ақ спирттік ішімдіктер немесе нашақорлық заттарды шамадан тыс қолдану салдарынан әрекет қабілеттілігі сотпен шектелген кәмелетке толған адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың құқықтық нысаны.

Қамқоршылық пен қорғаншылық жалпы көбіне мүліктік құқықтарды анықтайды, алайда бұл қамқоршы немесе қорғаншы қамқорлыққа алынатын тұлғаның қамын ойламау керек дегенді білдірмейді. Асырап алудан қамқорлық пен қорғаншылықтың басты ерекшелігі әрекет қабілеттілігі және жасын шектеудің аспектілері болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл өзінің жасы мен денсаулығына байланысты өздігінен өмір сүре алмайтын, өз құқықтарын қорғай алмайтын және мүлікті басқара алмайтындарға көмек.

Егер Сіз туыстық және мүліктік құқықтарды берместен тәрбиелеген жөн деп санасаңыз, бұл жағдайда патронатты таңдау қажет. Бұл жағдайдағы баламен қарым-қатынас қамқорлық және қорғаншылық органымен шарт арқылы реттеледі, ал патронат ақысыз негізде және белгілі бір мерзімге жүзеге асырылады.  Сонымен бірге Сіз  өз қаражатыңыздан баланы асырауға міндетті емессіз, Сізге  еңбек ақы төленеді.

Қорғаншылар, қамқоршылар, патронаттық тәрбиешілер кәмелетке толмағандарды асырауға, тәрбиелеуге және оқытуға міндетті. Негізінен қамқоршылар және қорғаншыларға бала тәрбиелеуде   ата-аналарына  тиесілі бірдей құқықтар беріледі. Қамқоршылар  мен қорғаншылардың құқықтары  ата-ана құқықтарынан өзгеше және  қамқоршылық пен қорғаншылық органының қатаң бақылауына алынады. Балалардың қамқоршылары, ата-аналары сияқты, қамқорындағы баланың  рухани, физикалық дамуына, денсаулығына аса көңіл бөлуге міндетті.

Қорғаншылар  мен қамқоршылардың бала тәрбиесінің түрлері мен әдістерін белгілеу құқығы қорғаншылық және қамқоршылық органының  ұсыныстарына  сәйкес келтіру міндетімен шектеледі. Тәрбие түрлері мен әдістерін таңдағанда қамқоршылар және қорғаншылар баланың  пікірімен санасуға міндетті.

2017 жылғы сәуір айына қарасты уақытқа мәлімет. Қостанай  ауданында қорғаншылық және қамқоршылық органының есебіне ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 194 бала алынған.  Оның ішінде қорғаншылық пен қамқоршылықта  166 бала және патронаттық тәрбиеде 28 бала.  Балалардың жалпы санынан 74 бала жетім балалар және 120- ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар.

Баланың мәртебесі анықталған жағдайда қамқоршыларға, қорғаншыларға және патронаттық тәрбиешілерге заңнамамен белгіленген тәртіпте баланы асырау үшін  жәрдемақы төленеді.  Кәмелетке толмағанды  отбасыға  орналастырған кезден бастап, қорғаншылық пен қамқоршылық органы баланың оқытылуын, денсаулық жағдайын, тұрмыс жағдайын бақылауға алады. Қамқоршылар, қорғаншылар және патронаттық тәрбиешілер  жылына 2 рет (мауысм, желтоқсан) бала тәрбиесі, баланы асырауға бөлінген қаражаттың жұмсалуы жөнінде есеп береді,  балалар орналастырылған отбасылардың үй-тұрмыстық жағдайына тексеру жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 29 қазан күні «Қамқоршы күні» мерекесі аталып өткізіледі. Әр мектепте қамқоршылар, қорғаншылар және патронаттық тәрбиешілер, сонымен қатар олардың тәрбиеленушілері үшін  мерекелік іс-шаралар өткізіледі.

         Жетім балаларды және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған  балаларды отбасыға орналастыру жөніндегі толық ақпаратты аудан тұрғындары  Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім бөлімі» ММ  балалардың құқықтарын және мүдделерін қорғау секторына  келіп немесе 23184 сенім телефоны аарқылы біле алады

 

 

Информация по пропаганде и развитию семейных форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 

Усыновление, опекунство и патронат — виды отношений, требующих особой ответственности и серьезного подхода. Принимая решение о принятии ребенка в семью на опеку или попечительство, патронат необходимо быть готовым не только морально, но и юридически.

Для начала разберемся с понятиями, характеризующими отношения приемного родителя и ребенка. Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье от 26 декабря 2011 года типы юридических отношений могут быть: усыновление, опекунство, попечительство или патронатное воспитание.

Усыновление (удочерение) — правовая форма передачи ребенка на воспитание в семью на основании судебного решения, в результате которой возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению.

Патронат — форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (родителя), передаются на патронатное воспитание в семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим желание взять ребенка (детей) на воспитание.

Опека — правовая форма защиты прав и интересов детей, не достигших 14 лет, и лиц, признанных судом недееспособными.

Попечительство – правовая форма защиты прав и интересов ребенка (детей) в возрасте от 14 до 18 лет, а также совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Опека и попечительство в целом больше определяет имущественные права, однако это не значит, что опекун или попечитель не должен заботиться об опекаемом. Главным же отличием опеки или попечительства от усыновления являются аспекты ограничения дееспособности и возраст. Иными словами, это помощь тем, кто в силу возраста или здоровья не может жить самостоятельно, защищать свои права и распоряжаться имуществом.

Если же вы считаете более приемлемым воспитывать ребенка без обретения родственных и имущественных прав, то в этом случае необходимо выбрать патронат. Отношения с ребенком в этом случае регулируются договором с органом опеки и попечительства, а патронат осуществляется на возмездной основе и в определенный срок. При этом вы не обязаны содержать ребенка за свой счет, более того вам также будет выплачиваться заработная плата.

Опекуны и попечители, патронатные воспитатели обязаны заботиться о содержании, воспитании и образовании несовершеннолетних. Опекунам и попечителям в принципе принадлежат такие же права по воспитанию детей, как и их родителям. Опекуны, как и родители, обязаны заботиться о нравственном и физическом развитии подопечного и его здоровье. Право опекунов и попечителей самостоятельно определять формы и способы воспитания ребенка ограничено их обязанностью следовать при этом рекомендациям органов опеки и попечительства. При выборе форм и методов воспитания опекуны и попечители обязаны считаться с мнением самого ребенка.

По состоянию на апрель 2017 года в Костанайском районе на учете в органах опеки и попечительства состоит 194 ребенка, оставшихся без попечения родителей.  Из них 166 находятся под опекой, попечительством и 28 детей находятся на патронатном воспитании.  Из общего числа детей — 74 ребенка сироты и 120 – дети, оставшиеся без попечения родителей.

Следует отметить, что при наличии статуса у ребенка опекунам, попечителям и патронатным воспитателям в установленном законодательством порядке выплачивается пособие на содержание ребенка.  С момента устройства несовершеннолетнего в семью органами опеки осуществляется контроль за обучением, состоянием здоровья, условиями проживания ребенка.  Опекуны, попечители, патронатные воспитатели 2 раза в год (июнь, декабрь) сдают отчеты по воспитанию детей, о расходовании средств, выделенных на их содержание, проводится обследование жилищно-бытовых условий проживания детей в семьях.

29 октября во всех организациях образования, также как и по всей  Республике Казахстан, празднуется «День опекуна». В каждой школе    проводятся мероприятия для опекунов, попечителей и патронатных воспитателей и их воспитанников.

Более подробную информацию о семейном устройстве детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жители района могут получить в ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района в секторе по охране прав детей и защите их интересов (каб.№4) или же обратившись на телефон доверия 23184.

Запись опубликована в рубрике Записи на главной странице. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *