Күрестен — жеңіске! — Чем сложнее борьба, тем значительнее победа

Күрестен жеңіске!

(2018 жылғы қазан айынан желтоқсан айына дейінгі аралықта  кәмелетке толмағандардың өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлығының алдын алу бойынша  әлеуметтік- маңызды  жобаны іске асыру туралы ақпарат)

 

Қостанай ауданының жоғары сынып оқушыларына өзіне өзі қол жұмсау мінез-құлығының алдын-алуға және өмірді бағалау көзқарасын  қалыптастыруға бағытталған  жоба шеңберіндегі тренингтерде  мінезді және психологиялық тұрақтылықты қалыптастыру туралы нұсқа берілді. Аталмыш жобаны Қостанай ауданы білім бөлімінің тапсырысы бойынша Қостанай облысы психологтарының ассоциациясы  іске асырды және  2018 жылғы  қазан айынан желтоқсан айына дейін жалғасты. Адам ішкі жан-дүниесін басқаратын қабілеттерді дамытуға бағытталған тренингтер Қостанай ауданының 26 мектебінде  психологтармен                   2 мәрте өткізілді. Қатысушылардың жалпы саны Қостанай ауданының 22 ауылынан  1 811 жасөспірім. Бірінші кездесу «жан –дүние шиеленісінің термометрі» деп аталды. Жасөспірімдер өздерінің психо-эмоционалдық жағдайын талдауға және ішкі шиеленісті өздігінен және басқаларға қауіпсіз жолмен азайтуға үйренді.

Кіші топтарда рөлдік ойындарды, практикалық тапсырмаларды және пікірлерді қолдану арқылы тренинг қатысушылары жан –дүние шиеленісінің жоғары деңгейі «дәлелі жоқ» деструктивті әрекеттердің себебі  болатынын түсінді,  сондай-ақ, ішкі жан-дүние шиеленісін төмендетуге арналған қауіпсіз және тиімді әдістерді зерттеді, өздерінің ішкі жағдайын қалыпқа келтіру әдістерінің жеке тізімін жасады.

Тренинг соңында  балалар ынталандыратын бейнефрагменттерді көрді, онда мультфильм кейіпкерлері мен жануарлар табиғаты өкілдерінің мысалдары негізінде  шешімі жоқ  жағдайларды жеңуге үйренді, сондай-ақ қойылған мақсаттарға жету және сәтсіздіктерді  міндет ретінде қабылдап,  бастан өткен тәжірибе арқылы шешімін табу жолдарын қарастырды.

Екінші кездесу «Дағдарыс? Шығу жолы бар!» тренинг түрінде өтті.

Балалар метафоралық ертегілер мен әңгімелерді тыңдап, кейіпкерлердің психологиялық күйін және әрекеттерін талдады. Дағдарыс жағдайлары туралы пікірталас нәтижесінде, дағдарыс зілзала емес, жеке өсудің және  оң өзгерістердің бастамасы деп қабылдау керек деген тұжырымға келді. Кез-келген дағдарыс жағдайында бір ғана  емес,  бірнеше  шығатын жол бар, тек  соны көре білу  керектігі үйретілді. Дағдарысты жеңіп шығу бастан өтіп жатқан  қиындықтар туралы  айтуға ұмтылумен және   көмек пен қолдауды іздейтін ниетпен айқындалатыны ескертілді.

Балаларға  «Цирк Баттерфляй» фильмі әсерлі өтті.   Психологтармен бірге кейіпкерлердің  өмірлік оқиғалары  талқыланды.    Жетістікке жететін жолдағы  кедергіні емес, іске аспай қалған  мүмкіндіктерді көре білген сол адам кездеспегенде, өмірлеріндегі  жағдайлар, қалай өрбитінін болжады. Әр адам өзнің өсуіне мүмкіндік беретін немесе кедергі болатын  ортаны өзі таңдайтынын түсінді. Осы фильмдегі  кейіпкер  Ника Вуйчича  «басқаларға ұқсамаған болсаң, сенің  бір жақсы қасиетің бар  екеніне» сенді. Өйткені,  күрескен ғана жеңіске жетеді.  Және де барлығы адамның өз қолында. Балалар  адам қалаған жағдайда бақытты бала алатынына  сенді.

Тренинтер соңында адамның мәні өмір, болашағы  ең бірінші өзіне байланысты, өмірде  кездесетін  қиындықтардан басқа, бақытты және қуанышты сәттер үшін  өмір сүру қажет екені түсіндірілді.

 

 «Қостанай облысы психологтарының ассоциациясы» акционерлік қоғамы

 

Чем сложнее борьба, тем значительнее победа

(информация о реализации социально-значимого проекта по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних с октября по декабрь 2018 г.)

 

Такая установка на формирование сильного характера и психологической устойчивости давалась старшеклассникам Костанайского района на тренингах в рамках проекта, направленного на предупреждение суицидального поведения и формирование ценностного отношения к жизни. Данный проект длился с октября по декабрь 2018 года, и реализовала его Ассоциация психологов Костанайской области по заказу Отдела образования Костанайского района.

Психологами были проведены двукратные встречи  в 26 школах Костанайского района, где прошли тренинги для подростков, направленные на развитие навыков управления собственным внутренним состоянием. Общее число участников – 1 811 старших подростков   из 22 сел Костанайского района.

Первая встреча называлась «Термометр душевного напряжения» — это обучение подростков анализировать собственное психо-эмоциональное состояние и снижать напряжение способами, безопасными для себя и окружающих. Используя ролевые игры, практические задания и обсуждения в малых группах, участники тренинга поняли, каким образом высокий уровень душевного напряжения становится причиной «немотивированных» разрушительных поступков, а также исследовали безопасные и действенные способы снижения напряжения, составили личный список приемов нормализации своего внутреннего состояния.

В завершении тренинга ребята смотрели мотивирующие видео фрагменты, где на примерах персонажей мультфильмов и представителей животного мира учились справляться с, казалось бы, с безвыходными ситуациями,  а также добиваться поставленных целей и воспринимать неудачи не как провал, а как задачу, которую надо решить, используя полученный опыт.

Вторая встреча проходила в форме тренинга «Кризис? Выход есть!». Дети слушали метафорические сказки и притчи, потом анализировали психологическое состояние и поступки героев. Рассуждая о кризисных состояниях, пришли к выводу, что кризис – не катастрофа, а возможность личностного роста и позитивных изменений, что в любом кризисном состоянии есть выход и не один, только надо научиться видеть; что успешность преодоления кризиса во многом определяется стремлением сообщать о переживаемых трудностях и обращаться за помощью и поддержкой.

Сильное впечатление оказал на ребят фильм «Цирк Баттерфляй». Вместе с психологами они обсуждали жизненные истории героев, как могли развиваться события в их жизни, если бы они не встретили человека, который видел в них нереализованные возможности, а не препятствия к успеху. Осознали, что каждый сам выбирает свое окружение, которое может способствовать твоему развитию или, наоборот, препятствовать. Всех впечатлил герой Ника Вуйчича, который поверил в то, что «если ты не такой, как все, значит, у тебя есть преимущество. Ведь чем сложнее борьба, тем значительнее победа» и «ты можешь стать кем угодно, если по-настоящему этого захочешь». Ребята согласились с мыслью создателей фильма о том, что человек сможет все преодолеть и стать счастливым, если сможет разглядеть в себе и в других «проблески истинной красоты».

В конце тренингов ребята подытожили, что жизнь — высшая ценность человека. И будущая взрослая жизнь зависит, в первую очередь, от него самого. Ведь в будущем у каждого помимо трудностей есть множество счастливых и радостных событий, ради которых действительно стоит жить, и которые человек не может увидеть, пока пребывает в трудностях и унынии.

АО «Ассоциация психологов Костанайской области»

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *