Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  2018 жылдың бірінші тоқсанына жеке және заңды тұлғалар өкілдерін жеке қабылдау кестесі

№ р/б Тегі, аты-жөні Қабылдауды жүргізетін тұлғаның лауазымы Азаматтарды қабылдау күні мен уақыты Мемлекеттік органның  орналасқан  мекен-жайы Байланыс телефоны
1 Салмагамбетова Маржан

Дүйсенбаевна

Басшы 03 қаңтар

17 қаңтар

31 қаңтар

07 ақпан

21 ақпан

07 наурыз

Сағат: 14.30-16.30

 

Затобол кенті, Школьная

к-сі 40

2-18-47
2 Сегизбаева Алия Насырхановна Басшының орынбасары 10 қаңтар

24 қаңтар

14 ақпан

28 ақпан

14 наурыз

28 наурыз

Сағат: 14.30-16.30

Затобол кенті, Школьная

к-сі 40

2-38-16

 

Азаматтар білім бөлімінің №2 кабинетінде  немесе 2-42-49 телефон нөмірі бойынша алдын-ала жазыла алады.

Қостанай ауданы әкімдігінің  «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінде  мемлекеттік мекеменің лауазымдық тұлғаларының Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметкерлерінің әдеп кодексін, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын бұзу фактілерін хабарлау үшін  2-31-84 сенім телефоны жұмыс жасайды.

 

График личного приема физических и представителей юридических лиц государственного учреждения «Отдел образования» акимата Костанайского района на первый квартал 2018 года

 

№ п/п Ф.И.О. Должность лица, проводящего прием Дата и время приема граждан Место нахождения государственного органа Контактный телефон
1 Салмагамбетова Маржан Дуйсембаевна Руководитель 03 января

17 января

31 января

07 февраля

21 февраля

07 марта

с 14.30-16.30 часов.

 

п. Затобольск

ул. Школьная 40

2-18-47
2 Сегизбаева Алия Насырхановна Заместитель руководителя 10 января

24 января

14 февраля

28 февраля

14 марта

28 марта

с 14.30-16.30 часов.

 

п. Затобольск

ул. Школьная 40

2-38-16

 

Предварительная запись граждан проводится в кабинете №2 отдела образования или по телефону 2-42-49

В государственном учреждении «Отдел образования» акимата Костанайского района действует телефон доверия 2-31-84 для сообщения о фактах нарушения должностными лицами государственного учреждения Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, законов Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции».